تبلیغات

بیوگرافی اعضا :

İmage


Nononono stop being cute and sexy at the same timeSHOWNU MONSTA X
نام : SHOWNU

تاریخ تولد : 1992/06/18

گــروه خونی : O

پست : خواننده


İmage


Monsta X Wonho

Untitled | via TumblrWONHO MONSTA X
نام : WONHO

تاریخ تولد : 1993/03/01

گــروه خونی : B

پست : خواننده


İmage

..

نام : MINHYUK

تاریخ تولد : 1993/11/03

گــروه خونی : A

پست : خواننده


İmage


KIHYUN MONSTA X

Kihyun | via Tumblr


Omg kihyun look so hawt
نام : KIHYUN

تاریخ تولد : 1993/11/22

گــروه خونی : B

پست : خواننده


İmage

♡

نام : HYUNGWON

تاریخ تولد : 1994/01/15

گــروه خونی : O

پست : خواننده


İmage


JOOHEON MONSTA X

نام : JOOHEON

تاریخ تولد : 1994/10/06

گــروه خونی : O

پست : رپر


İmageI.M MONSTA X


What's on your mind i.m ssi?
نام : I.M

تاریخ تولد : 1996/01/26

گــروه خونی : O

پست : رپر